Giỏ hàng

Monitor theo dõi sản khoa

Manufacturer: Lutech (Mỹ)

Monitor theo dõi sản khoaCó các chức năng theo dõi sản phụ: NIBP, TEMP, ECG, RESP, SpO2,…

Description