Giỏ hàng

Tủ cấy vi khuẩn vi sinh kỵ khí và vi hiếu khí Concept

Manufacturer: Baker Ruskinn


Model: Concept
Xuất xứ: Anh Quốc
Bảo hành: 1 năm

Liên hệ mua hàng
Description

Anaerobic Workstation: Hệ nuôi cấy vi khuẩn vi sinh kỵ khí và vi hiếu khí trợ giúp các nhà vi sinh vật học tại các PTN trong Bệnh viện triển khai nuôi cấy với số lượng lớn các mẫu bệnh phẩm vi sinh vật kỵ khí cũng như các nhà nghiên cứu tại các viện và trường đại học phục vụ cho các công việc liên quan đến vi sinh vật kỵ khí và vi hiếu khí.

270x9mm đĩa petri, có Interlock, Hệ Trộn khí điều khiển CO2, O2, N2