Giỏ hàng
Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới

Tin tứcNgày: 04-03-2020 bởi: Hoàng Đức Anh

Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô xin thông báo đến toàn thể quỹ khách hàng và đối tác. Kể từ ngày 20/02/2020, Công ty chúng tôi sẽ sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới:

Logo mới và tên viết tắt sẽ là ANDO MEDICAL.

Trân trọng!